Spremnici

Tankovi su sastavni dio svakog postrojenja u prehrambenoj industriji a namijenjeni su za skladištenje i određene tehnološke procese različitih proizvoda.

Mogu biti različitih oblika i dimenzija ovisno o potrebi tehnološkog procesa ili zahtjevu klijenta. Prema svom načinu oslanjanja na podlogu mogu biti horizontalni i vertikalni.
Za tehnološke potrebe tankovi mogu biti proizvedeni sa termičkom izolacijom za potrebe grijanja, hlađenja ili održavanja temperature proizvoda, sa ili bez unutarnjeg mješača za miješanje proizvoda, za skladištenje pod pritiskom ili u atmosferskim uvjetima itd.

Za posebne namjene tankovi mogu biti napravljeni sa duplim plaštem.
Svi tankovi opremaju se sa potrebnom regulaciono mjernom opremom.

Vrhunski materijali za izradu Inox postrojenja i cjevovoda