Proizvodi

Rashladni elementi

Namijenjeni su u svim tehnološkim procesima gdje je potrebno dovođenje rashladnog medija.

Izmjenjivači topline

Namijenjeni za tehnološke procese gdje je potrebno izvršiti kontinuirani prijenos topline sa jednog medija na drugi.

Filteri

Tehnika filtriranja doživljava kontinuirani razvoj potreban u postizanju optimalnog rezultata finalnog proizvoda namijenjenog sve zahtjevnijem tržištu.

Pasterizatori

Namijenjeni za termičku obradu tekućih proizvoda, mlijeka, sokova, piva i sl. u prehrambenoj industriji.

Tankovi

Namijenjeni za termičku obradu tekućih proizvoda, mlijeka, sokova, piva i sl. u prehrambenoj industriji.

Vrhunski materijali za izradu Inox postrojenja i cjevovoda