Pasterizatori

Pasterizatori su postrojenja namijenjena za termičku obradu tekućih proizvoda, mlijeka, sokova, piva i sl. u prehrambenoj industriji. Pasterizacija je proces odstranjivanja štetnih mikroorganizama iz proizvoda a postiže se korištenjem visoke temperature (od 102°-104°) bez direktnog kontakta sa proizvodom. Proizvodimo cijevne i pločaste pasterizatore po najvišim higijensko-tehnološkim kriterijima za prehrambenu industriju sa odgovarajućim materijalima od nehrđajućeg čelika.Cijevni pasterizatori se koriste za proizvode većeg viskoziteta (voćni koncentrati) dok se pločasti koriste za proizvode manjeg viskoziteta (mlijeko i sl).

Proizvodimo i kompletna postrojenja koja se sastoje od toplinskog izmjenjivača preko kojeg struji tekućina za obradu, posude za pasterizaciju te regulaciono mjernih uređaja.

Pasterizatore proizvodimo prema zahtjevu, potrebi ili uputi klijenta.

Vrhunski materijali za izradu Inox postrojenja i cjevovoda