Izmjenjivači topline

Izmjenjivači topline iz naše ponude su namijenjeni za tehnološke procese gdje je potrebno izvršiti kontinuirani prijenos topline sa jednog medija na drugi, na način da se mediji u postupku izmjene topline ne dodiruju. Prema vrsti upotrebe izmjenjivače topline možemo koristiti za grijanje, hlađenje, isparavanje, koncentriranje, vrenje, itd.
Proizvodimo više vrsta izmjenjivača:
– Izmjenjivači topline s paralelnim tokom fluida
– Izmjenjivači topline s protustrujnim tokom
– Izmjenjivači topline s kombiniranim strujanjem
Prema konstrukciji nudimo:
– Izmjenjivače topline sa platama
– Izmjenjivače topline sa cijevima
– Dimenzije,snagu i vrstu izmjenjivača topline izrađujemo prema zahtjevu, potrebi ili uputi klijenta.

Vrhunski materijali za izradu Inox postrojenja i cjevovoda